Arhiva
Mesečna arhiva:
‘februar, 2014’

Crtica, tako mala, a mnogo muka zadaje

Već smo pisali o crti, te je vreme da kažemo nešto i o crtici. Crtica je pravopisni znak istovremeno i spojnog i razdvojnog karaktera, a piše se po sledećim pravilima. Između delova polusloženica: vagon-restoran, auto-oprema, auto-prevoznik (kada auto označava automobilski, piše se sa crticom, a kada označava sopstveni, piše se spojeno, npr. autobiografija), etil-alkohol, kulturno-istorijski, […]

Čitajte dalje

Pravo iz Šampanje dolazi šampanjac

Možda se čini da su pravila o pisanju velikog slova prilično jednostavna, ali čim se prevaziđu ona o pisanju vlastitih imena i naziva geografskih pojmova, javljaju se nedoumice. Često se pominju nazivi robnih marki, lekova, a sa njima i pitanja da li se oni pišu malim ili velikim početnim slovom. Nazivi vrsta roba, artikala, odn. […]

Čitajte dalje