Arhiva
Arhiva kategorije:
‘Nekategorisano’

Ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga

Izraz ni po babu ni po stričevima potiče iz narodne pesme Uroš i Mrnjavčevići, koju je Vuk zabeležio i objavio u drugoj knjizi Srpskih narodnih pjesama i deo je šire izreke − ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga… Kada neko hoće da naglasi kako treba postupati ili suditi nepristrasno, pravedno, onda može […]

Čitajte dalje

Sijera Nevada, Rio Grande, ali Lamanš, Žuta reka…

Velikim slovima pišu se sve reči stranih višečlanih neprevedenih geografskih imena, izuzimajući pomoćne reči, te se tako piše: Sijera Nevada (u prevodu bi bilo Planina Nevada), Rio Grande (Velika reka), Long Ajlend (Dugo ostrvo), osim u slučajevima kada pišemo spojeno: Monblan, Lamanš, Njujork… Kada su imena prevedena, primenjuju se pravila našeg pravopisa: Ognjena zemlja, Žuta […]

Čitajte dalje

Zaposlenje ili zapošljenje

Koja suglasnička grupa je napodesnija – sl, šlj ili možda slj? Evo nekoliko primera gde funkcioniše suglasnička grupa sl: zaposlenje, nezaposlenost, zaposleno i sl. Nasuprot ovome funkcionišu i reči sa suglasničkom sekvencom šlj: zapošljavanje, samozapošljavanje, zapošljavaju i sl. Jezička građa potvrđuje i primere kao što su: zapošljenje, zapošljen, zapošljenost… S treće strane, retko, ali ipak možemo čuti i […]

Čitajte dalje

Pošto, pravo, predmeti, prisutan…

Pošto može biti vremenski veznik (Pošto je to rekao, nastavi malo tišim glasom) i uzročni (Pošto nema primedaba, predlog se usvaja). Ova druga upotreba ponekad je neosnovano zabranjivana, navodi Ivan Klajn u Rečniku jezičkih nedoumica. U izvesnim slučajevima može biti nejasno da li je značenje vremensko ili uzročno: tada se za uzročno značenje može upotrebiti […]

Čitajte dalje

Nered, ali među rečima

Pretpostavljam da ste odmah pomislili na pleonazam! Pleonazam označava pojavu nepotrebno upotrebljenih različitih, a istoznačnih reči ili izraza. Dakle, pleonastične konstrukcije prave nered u rečenici, ali i u mislima. Upotreba konstrukcija, koje možete ispod pročitati, najčešće nam govori o tome da govornik ne zna šta znače reči koje izgovara (često je jedna od reči stranog […]

Čitajte dalje

Mnogopoštovani ili mnogo poštovani

Gle čuda – može i zajedno i odvojeno! Razlika je u sledećem: – Ako se prilog kao prva sastavnica, složen s pridevom, posebno ne naglašava, piše se spojeno, dakle: mnogopoštovani, ali i visokouvaženi, gorepomenuti, visokokvalifikovan, dobrodošao… – Kada se prva sastavnica naglašava, piše se odvojeno: mnogo poštovani, visoko uvaženi, gore pomenuti, visoko kvalifikovan, dobro došao… […]

Čitajte dalje