Cenovnik
Lektura, korektura, časovi srpskog jezika. Vaš lektor sa osmehom!

Lektura i korektura

Kategorija Cene*
Lektura i korektura 1–50 str.
50–120 str.
preko 120 str.
2 €
1.5 €
1 €
Godišnji paket** do 15 stranica mesečno 220 €/godišnje

 

Časovi srpskog jezika

Cena
do 5 dvočasa 1000 din.
više od 5 dvočasa 800 din.

 

* Cene su izražene u evrima po strani, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti. Jedna lektorska stranica podrazumeva 1 800 slovnih mesta (sa razmacima).

** Moguć je dogovor u skladu sa vašim potrebama.

Prebacivanje celog teksta iz ijekavskog u ekavski izgovor (i obrnuto) dodatno se naplaćuje. Takođe, dodatno se naplaćuje ispravljanje teksta u kom nisu korišćene dijakritike.