Blog
Lektura, korektura, časovi srpskog jezika. Vaš lektor sa osmehom!

Najčešće greške: zamenice

U prethodnom tekstu smo se bavili nepravilnom upotrebom nekih oblika imenica, ali i kod zamenica se takođe greši.

U osnovnim oblicima zamenice svo čujemo često svo blago, svo vreme i sl. umesto pravilnog sve blago, sve vreme.

Zamenice moj, tvoj, njegov, naš, vaš, njihov upotrebljavaju se umesto svoj: treba Uzeo sam svoje stvari, a ne Uzeo sam moje stvari. U slučajevima kada se označava pripadanje ili prisvajanje subjektu u rečenici standardna je upotreba prisvojne zamenice za svako lice svoj: ja imam svoju knjigu, ti imaš svoju knjigu itd.

Nepravilnu upotrebu vidimo i u zavisnim padežima, npr. u akuzativu kog(a) ili kojeg(a) uz imenice za neživo: referat koga je pročitao umesto referat koji je pročitao.

I još jedna greška koju uviđamo kod zamenica je upotreba predloga uz odrične zamenice: od nikoga, za nikoga, o ničemu, za ništa umesto ni od koga, ni za koga, ni o čemu, ni za šta.

Marija Radović - aktivno se bavi lekturom, korekturom i daje časove srpskog jezika. Pokušaće da odgovori na svako vaše pitanje o srpskom jeziku ili da sarađuje sa vama u navedenim oblastima.

Br. komentara: 3


  1. Alexa Blagojevic
    apr 14, 2013

    Veoma lep i uredan sajt na kome se do informacija lako dolazi. Hvala!


  2. Andrijana-Ana
    jun 07, 2013

    Sajt je super.Lepo objasnjeno,ne zbunjuje, nego objasnjava.

Ostavite komentar

Mudrost za danas

Znanje ima granice, dok ih neznanje nema.

Kontakt

Marija Radović
Beograd, Srbija 11000
marija.radovic@karakter.rs