Blog
Lektura, korektura, časovi srpskog jezika. Vaš lektor sa osmehom!

Najčešće greške: zamenice

U prethodnom tekstu smo se bavili nepravilnom upotrebom nekih oblika imenica, ali i kod zamenica se takođe greši.

U osnovnim oblicima zamenice svo čujemo često svo blago, svo vreme i sl. umesto pravilnog sve blago, sve vreme.

Zamenice moj, tvoj, njegov, naš, vaš, njihov upotrebljavaju se umesto svoj: treba Uzeo sam svoje stvari, a ne Uzeo sam moje stvari. U slučajevima kada se označava pripadanje ili prisvajanje subjektu u rečenici standardna je upotreba prisvojne zamenice za svako lice svoj: ja imam svoju knjigu, ti imaš svoju knjigu itd.

Nepravilnu upotrebu vidimo i u zavisnim padežima, npr. u akuzativu kog(a) ili kojeg(a) uz imenice za neživo: referat koga je pročitao umesto referat koji je pročitao.

I još jedna greška koju uviđamo kod zamenica je upotreba predloga uz odrične zamenice: od nikoga, za nikoga, o ničemu, za ništa umesto ni od koga, ni za koga, ni o čemu, ni za šta.

Marija Radović - radila sam kao voditeljka jutarnjeg programa na Radio Beogradu 202, zatim kao profesorka u srednjoj školi, ali je ljubav prema lektorskom poslu prevagnula. Sada sarađujem sa mnogo divnih ljudi koji pišu tekstove iz različitih oblasti. Volim da ispravljam, popravljam, prepravljam, stilizujem vaše tekstove dok ne ispadnu baš onako kako treba. Živim u svetu pravopisa, gramatike, rečnika, priručnika i ostalih korisnih knjiga. Propitujem decu dok ne zavole svaku glagolsku osnovu i padežni nastavak. Sarađujem sa svima koje zanima makar jedno slovo srpskog jezika. Ovaj sajt pokazuje deo mog karaktera.

Br. komentara: 3


  1. Alexa Blagojevic
    апр 14, 2013

    Veoma lep i uredan sajt na kome se do informacija lako dolazi. Hvala!


  2. Andrijana-Ana
    јун 07, 2013

    Sajt je super.Lepo objasnjeno,ne zbunjuje, nego objasnjava.

Ostavite komentar