Blog
Lektura, korektura, časovi srpskog jezika. Vaš lektor sa osmehom!

Užasno važan meč

Prilog užasno već neko vreme se koristi u svakodnevnom govoru (ali ga možemo čuti/videti i u medijima) kako bi se pojačalo značenje reči koja sledi, te tako imamo i primer užasno lepa i druge. Iako je uglavnom jasno šta govornik želi da istakne ovom konstrukcijom, užasno se još uvek aktivno upotrebljava i u svom osnovnom značenju − jezivo,strašno, grozno − i veza sa tim značenjem još nije izbledela.

Dakle, kada se govori o nečemu lepom, dobrom, pozitivnom, treba upotrebiti neutralne intenzifikatore značenja: veoma, jako, mnogo i sl. 

Kada sledeći put na televiziji ili radiju čujete npr. užasno pametan potez, iskoristite priliku da nekome iz okoline kažete da je ta konstrukcija veoma loša i neprihvatljiva čak i u govornom stilu.

Marija Radović - radila sam kao voditeljka jutarnjeg programa na Radio Beogradu 202, zatim kao profesorka u srednjoj školi, ali je ljubav prema lektorskom poslu prevagnula. Sada sarađujem sa mnogo divnih ljudi koji pišu tekstove iz različitih oblasti. Volim da ispravljam, popravljam, prepravljam, stilizujem vaše tekstove dok ne ispadnu baš onako kako treba. Živim u svetu pravopisa, gramatike, rečnika, priručnika i ostalih korisnih knjiga. Propitujem decu dok ne zavole svaku glagolsku osnovu i padežni nastavak. Sarađujem sa svima koje zanima makar jedno slovo srpskog jezika. Ovaj sajt pokazuje deo mog karaktera.

Ostavite komentar