Blog
Lektura, korektura, časovi srpskog jezika. Vaš lektor sa osmehom!

Crta

Crta može imati dve uloge: kao znak interpunkcije i kao pravopisni znak.

U prvom slučaju označava pauzu (npr.: „Sve je dobro počelo, a sad – vidiš i sam“), izdvaja umetnute delove rečenice („Pod crkvom je – bar se tako priča – zakopano blago“), uvodi nešto neočekivano („Otrča na blagajnu, kad tamo – mrak“), zamenjuje predikat u naslovima („Zvezda i Partizan – domaćini turnira“), uvodi objašnjenje značenja („lat. mobilis – pokretan“) ili bliže određenje teme („Fudbal – pravila igre“) i označava početak i kraj direktnog govora u dijalozima (– Mene čekate? – upita Vera). – Može poslužiti (kao u ovom primeru) i za odvajanje poslednje rečenice ili grupe rečenica u okviru pasusa.

Kao pravopisni znak, crta ima značenje „do“, npr. 10–12 metara, Šopen (1810–1849); takođe označava vezu između dva ili više imena, npr. put Beograd–Sarajevo–Mostar. U načelu, crta kao znak interpunkcije odvaja se belinama, i kao pravopisni znak piše se bez razmaka, osim u slučaju kad su jedan ili oba izraza koje crta povezuje višečlani: utakmica Partizan – Kvins park rendžers. U nekim oznakama naporednih veza, kao rubrika izgubljeno–nađeno, pakt Nemačka–Italija–Japan i sl., dozvoljeno je pisanje i sa belinama i bez njih.

Crtu treba razlikovati od crtice: u štampi često možemo videti pogrešno Baš – čaršija, kad – tad i sl. umesto Baš-čaršija, kad-tad. U izrazima tipa hoćeš-nećeš piše se crtica, ali ako su delovi višečlani, treba pisati crtu sa razmakom: idi mi – dođi mi.

Marija Radović - radila sam kao voditeljka jutarnjeg programa na Radio Beogradu 202, zatim kao profesorka u srednjoj školi, ali je ljubav prema lektorskom poslu prevagnula. Sada sarađujem sa mnogo divnih ljudi koji pišu tekstove iz različitih oblasti. Volim da ispravljam, popravljam, prepravljam, stilizujem vaše tekstove dok ne ispadnu baš onako kako treba. Živim u svetu pravopisa, gramatike, rečnika, priručnika i ostalih korisnih knjiga. Propitujem decu dok ne zavole svaku glagolsku osnovu i padežni nastavak. Sarađujem sa svima koje zanima makar jedno slovo srpskog jezika. Ovaj sajt pokazuje deo mog karaktera.

Ostavite komentar