Blog
Lektura, korektura, časovi srpskog jezika. Vaš lektor sa osmehom!

Crta

Crta može imati dve uloge: kao znak interpunkcije i kao pravopisni znak.

U prvom slučaju označava pauzu (npr.: „Sve je dobro počelo, a sad – vidiš i sam“), izdvaja umetnute delove rečenice („Pod crkvom je – bar se tako priča – zakopano blago“), uvodi nešto neočekivano („Otrča na blagajnu, kad tamo – mrak“), zamenjuje predikat u naslovima („Zvezda i Partizan – domaćini turnira“), uvodi objašnjenje značenja („lat. mobilis – pokretan“) ili bliže određenje teme („Fudbal – pravila igre“) i označava početak i kraj direktnog govora u dijalozima (– Mene čekate? – upita Vera). – Može poslužiti (kao u ovom primeru) i za odvajanje poslednje rečenice ili grupe rečenica u okviru pasusa.

Kao pravopisni znak, crta ima značenje „do“, npr. 10–12 metara, Šopen (1810–1849); takođe označava vezu između dva ili više imena, npr. put Beograd–Sarajevo–Mostar. U načelu, crta kao znak interpunkcije odvaja se belinama, i kao pravopisni znak piše se bez razmaka, osim u slučaju kad su jedan ili oba izraza koje crta povezuje višečlani: utakmica Partizan – Kvins park rendžers. U nekim oznakama naporednih veza, kao rubrika izgubljeno–nađeno, pakt Nemačka–Italija–Japan i sl., dozvoljeno je pisanje i sa belinama i bez njih.

Crtu treba razlikovati od crtice: u štampi često možemo videti pogrešno Baš – čaršija, kad – tad i sl. umesto Baš-čaršija, kad-tad. U izrazima tipa hoćeš-nećeš piše se crtica, ali ako su delovi višečlani, treba pisati crtu sa razmakom: idi mi – dođi mi.

Marija Radović - aktivno se bavi lekturom, korekturom i daje časove srpskog jezika. Pokušaće da odgovori na svako vaše pitanje o srpskom jeziku ili da sarađuje sa vama u navedenim oblastima.

Ostavite komentar

Mudrost za danas

Znanje ima granice, dok ih neznanje nema.

Kontakt

Marija Radović
Beograd, Srbija 11000
marija.radovic@karakter.rs