Blog
Lektura, korektura, časovi srpskog jezika. Vaš lektor sa osmehom!

Kako se kaže ili piše?

Kako se kaže: naj žena ili najžena?

Jedan Komentar


  1. Marija Radović
    феб 10, 2014

    Poštovani,

    Prefiks naj- se koristi u komparaciji prideva, npr. najbolji, a reč žena je imenica. Imenice nemaju komparaciju, te i ovaj izraz najžena nema baš neku osnovu za postojanje. Ipak, znam u kom kontekstu se upotrebljava, te, ako ga već koristite, pišite spojeno.

    Sve najbolje i pišite nam ponovo.

Ostavite komentar