Lektura i korektura
Lektura, korektura, časovi srpskog jezika. Vaš lektor sa osmehom!

Šta je lektura? Ko je lektor, a ko korektor?

Reč lektura je nastala od latinskog legere što znači čitati. To je postupak čitanja i ispravljanja nekog rukopisa, jezičkih i stilskih grešaka.

Korektura podrazumeva ispravljenje štamparskih grešaka.

Lektor ispravlja gramatičke, pravopisne i stilske greške u tekstu. Saznajte šta su lektura i korektura.

Korektor se bavi štamparskim, slučajnim greškama nastalim prilikom pisanja, tj. štampanja teksta.

Da bi tekst bio u svom najboljem izdanju, neophodno je izvršiti i lekturu i korekturu.

Kako naći pravog lektora?

Saznajte šta su lektura i korektura.

Često zanemarivana činjenica u našem društvu jeste da posao treba da obavlja onaj koji je za njega stručan.

Grupa za Srpski jezik i primenjenu lingvistiku osnovana je 2006. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizovani kursevi lekture srpskog jezika, korekture i pravopisa obavezni su predmeti na ovom smeru. Ne dozvolite da vaš tekst uređuju osobe koje nisu stručne za taj posao i oni koji koriste zastarele verzije Pravopisa srpskog jezika i drugih priručnika.

Uz brojne prakse obavljene u našim najpoznatijim medijskim kućama (Tanjug, RTS, izdavačka kuća ČigojaNarodno pozorište, ali i uz tromesečnu praksu u Rektoratu Beogradskog Univerziteta, koju je obavila autorka ovog sajta) znanje je utisnuto u praktični rad.

Kasnije smo saradnju nastavili sa nekim od pomenutih medijskih kuća (RTS, Radio Beograd 202), ali i uspešno sarađujemo sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije (lektura vodiča dobre kliničke prakse), Filozofskim fakultetom (lektura tekstova za istorijski časopis), kao i sa mnogim izdavačkim kućama i pojedincima.

Osnovni „alat“ lektora su Pravopis srpskog jezika (naravno, najnovije izdanje Matice srpske iz 2010. godine), rečnici i priručnici naših najpriznatijih savremenih lingvista. O ovome možete više saznati na stranici blog. Tu se nalaze i redovno dopunjuju kratki tekstovi o interesantnim i aktuelnim temama iz oblasti srpskog jezika.

Vaš grad nije Beograd?

Nema nikakvih problema. Ceo posao možemo uspešno obaviti, bez potrebe za putovanjem.

Čitajte naše tekstove, kroz njih na jednostavan način podsećamo na neke od problema savremenog jezika, ali ih i rešavamo.

Vaš lektor je u Beogradu i čeka vaš poziv!